Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Х.Билгүүн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:07.11 #90 / 109 58.13 #92 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:07.051:06.8658.131:12.871:07.4358.131:07.11
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах