Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Билгүүн

Төрсөн огноо:

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 46:39.00 #107 / 109 34.09 #73 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #28 / 39 2:32.70 #37 / 39
5x5 шоо 46:38.00 #17 / 23 4:53.52 #20 / 23
Пираминкс шоо 19.04 #18 / 32 9.80 #10 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо1DNF34.67DNF34.0936.6534.09DNF
4x4 шоо13:11.662:32.702:32.70
5x5 шооФинал4:53.52DNF4:53.52
Пираминкс шооФинал15.5120.579.80DNF21.039.8019.04
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах