Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Билгүүн

Төрсөн огноо: 2008.06.02

Зэрэг: 8

МШХ-ны дугаар: 150008

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:31.50 #98 / 109 1:03.22 #95 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:23.31 DNF 1:03.22 1:41.06 1:28.771:03.221:31.50
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах