Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Д.Билгүүнсайхан

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 16.53 #13 / 109 15.28 #19 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #29 / 39 1:49.95 #24 / 39
5x5 шоо 4:05.49 #16 / 23 3:23.25 #17 / 23
2x2 шоо 7.68 #20 / 48 4.54 #12 / 48
Пираминкс шоо 21.10 #25 / 32 14.93 #25 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 38.32 #12 / 33 32.42 #15 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо116.4419.2428.3518.4516.3016.3018.04
3x3 шоо217.1719.0921.6917.4518.5517.1718.36
3x3 шооФинал18.1715.7115.7118.7915.2815.2816.53
4x4 шоо12:22.551:49.951:49.95
5x5 шооФинал3:23.25DNF4:05.684:24.953:45.833:23.254:05.49
2x2 шоо18.7510.907.686.486.616.487.68
2x2 шооФинал8.227.444.548.4110.014.548.02
3x3 шоо - Нэг гарФинал40.4640.6633.8432.4244.5132.4238.32
Пираминкс шооФинал26.9816.7314.93DNF19.5814.9321.10
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах