Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ж.Бегарыс

Төрсөн огноо: 1999.02.13

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар: 150038

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 21.63 #35 / 109 18.14 #34 / 109
4x4 шоо 1:43.90 #20 / 39 1:33.70 #21 / 39
2x2 шоо 10.78 #36 / 48 10.26 #41 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал22.6621.5523.3820.6918.1418.1421.63
2x2 шооФинал10.9217.8310.2610.7710.6610.2610.78
4x4 шооФинал2:00.321:41.991:36.921:50.371:33.071:33.701:43.90
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах