Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: М.Баярт

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 22.88 #40 / 109 19.01 #39 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #27 / 39 2:10.63 #32 / 39
3x3 шоо - Нэг гар 38.20 #11 / 33 35.75 #17 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо119.0125.8819.9622.81DNF19.0122.88
4x4 шоо12:10.63DNF2:10.63
3x3 шоо - Нэг гарФинал37.2135.7539.2938.11DNF35.7538.20
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах