Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: С.Бат-Эрдэнэ

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 5

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 18.95 #21 / 109 15.76 #22 / 109
4x4 шоо 1:09.97 #08 / 39 58.13 #06 / 39
5x5 шоо 2:59.20 #10 / 23 2:51.28 #11 / 23
2x2 шоо 7.14 #19 / 48 5.66 #22 / 48
3x3 шоо - Нэг гар 53.87 #21 / 33 44.47 #21 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо119.2916.3015.7621.2722.8415.7618.95
2x2 шоо17.5037.4047.226.796.816.797.14
4x4 шоо11:2.661:18.4458.131:14.331:15.7058.131:10.90
5x5 шоо12:56.573:20.272:51.283:02.542:58.492:51.282:59.20
3x3 шоо - Нэг гар157.6153.4450.5544.471:02.7644.4753.87
4x4 шооФинал1:12.841:19.781:02.721:14.3459.7859.781:09.97
3x3 шооФинал22.2921.4020.8519.8818.5218.5220.71
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо127.6424.6623.8724.4429.70 23.8725.58
2x2 шоо18.468.218.909.955.665.668.52
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах