Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: С.Бат-Эрдэнэ

Төрсөн огноо: 1996.12.06

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 18.11 #19 / 109 13.54 #09 / 109
4x4 шоо 2:05.99 #23 / 39 1:18.67 #16 / 39
5x5 шоо 2:34.79 #08 / 23 2:08.81 #06 / 23
2x2 шоо 6.82 #15 / 48 4.97 #19 / 48
Пираминкс шоо 14.95 #10 / 32 9.37 #09 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 38.45 #13 / 33 30.95 #11 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо118.0313.5418.2218.7519.8813.5418.33
2x2 шоо16.857.059.526.564.974.976.82
4x4 шоо11:39.983:17.17135101:18.671:20.831:18.672:05.99
5x5 шоо12:54.612:37.272:40.522:37.862:8.812:08.812:38.55
3x3 шоо - Нэг гар146.111:00.9133.4230.9535.8230.9538.45
Пираминкс шоо116.5015.449.3712.9016.779.3714.95
3x3 шоо - Нэг гарФинал39.2331.2345.3043.91DNF31.2342.81
5x5 шооФинал2:09.793:08.642:33.322:31.702:39.362:09.792:34.79
3x3 шооФинал18.6017.4417.6219.2218.1217.4418.11
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах