Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Д.Батдорж

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 34.37 #65 / 109 25.65 #62 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #26 / 39 2:07.75 #29 / 39
Пираминкс шоо 20.29 #22 / 32 17.56 #29 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 46:39.00 #31 / 33 DNF #32 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо140.6144.7731.9530.5625.65 25.6534.37
4x4 шоо12:35.342:07.752:07.75
3x3 шоо - Нэг гарФиналDNFDNF0.00DNF
Пираминкс шооФинал29.1717.5623.0419.4518.3917.5620.29
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах