Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ц.Барсболд

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 16.29 #12 / 109 14.55 #14 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо115.5316.4520.9615.6016.8215.5316.29
3x3 шоо216.9114.5520.1916.7125.1614.5517.94
3x3 шооФинал21.3018.2925.8418.5321.3618.2920.40
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах