Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Барисбек

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 49.10 #79 / 109 43.68 #84 / 109
4x4 шоо 46:39.00 #39 / 39 DNF #39 / 39
5x5 шоо 46:39.00 #21 / 23 DNF #22 / 23
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо1DNF43.6854.8045.8446.6543.6849.10
4x4 шоо1DNFDNF0.00DNF
5x5 шооФиналDNFDNF0.00DNF
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах