Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Балжинням

Төрсөн огноо:

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
Пираминкс шоо 14.32 #08 / 32 10.25 #14 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
Пираминкс шооФинал14.5615.6112.7910.2515.6610.2514.32
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах