Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Ариунболд

Төрсөн огноо: 1999.09.07

Зэрэг: 4

МШХ-ны дугаар: 150013

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 19.87 #26 / 109 17.75 #32 / 109
4x4 шоо 1:23.43 #13 / 39 1:06.12 #12 / 39
5x5 шоо 3:00.75 #11 / 23 2:42.76 #10 / 23
2x2 шоо 5.96 #06 / 48 4.97 #18 / 48
Пираминкс шоо 9.52 #01 / 32 6.53 #02 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 59.02 #23 / 33 39.72 #20 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо121.31DNF19.8117.9018.4817.9019.87
2x2 шоо15.305.665.786.449.015.305.96
4x4 шоо11:29.711:31.351:23.591:16.991:6.121:06.121:23.43
5x5 шоо13:16.342:59:383:6.252:57:712:42.762:42.763:00.75
3x3 шоо - Нэг гар11:13.8452.47DNF39.7250.7639.7259.02
Пираминкс шоо19.529.249.796.5312.246.539.52
2x2 шооФинал4.979.418.347.306.074.977.24
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал24.48 24.23 17.75 19.56 23.1017.7522.30
2x2 шооФинал05.06 09.49 08.88 06.56 09.565.068.31
4x4 шооФинал1:30.22 1:30.43 1:25.71 1:39.89 1:22.591:22.591:28.79
Пираминкс шооФинал14.67 11.04 13.51 11.25 10.0910.0911.93
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах