Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Алтангэрэл

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 36.80 #66 / 109 24.80 #60 / 109
3x3 шоо - Нэг гар 46:38.00 #26 / 33 1:27.50 #30 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо124.8041.35DNF28.7040.3424.8036.80
3x3 шоо - Нэг гарФиналDNF1:27.051:27.50
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах