Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: А.Алтанбагана

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 37.69 #68 / 109 36.28 #78 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо136.2836.8040.6238.2538.0336.2837.69
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах