Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: А.Алтанбагана

Төрсөн огноо: 2003.11.19

Зэрэг: 3

МШХ-ны дугаар: 150015

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 17.79 #18 / 109 14.73 #15 / 109
4x4 шоо 1:20.58 #12 / 39 1:10.17 #14 / 39
5x5 шоо 2:17.19 #05 / 23 1:59.50 #05 / 23
2x2 шоо 6.10 #08 / 48 5.31 #20 / 48
Пираминкс шоо 14.37 #09 / 32 9.90 #11 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
5x5 шоо12:24.642:22.752:20.612:18.422:34.202:18.422:22.67
5x5 шооФинал1:59.502:18.522:09.262:23.802:27.871:59.502:17.19
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал16.5321.4716.4218.5418.2916.4217.79
2x2 шооФинал8.285.475.406.266.575.406.10
4x4 шооФинал1:16.701:19.521:25.531:16.701:20.58
Пираминкс шооФинал12.9820.389.9012.9817.149.9014.37
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал30.03 21.09 14.73 18.71 18.3214.7319.37
2x2 шооФинал07.69 05.31 06.53 11.55 09.395.317.87
4x4 шооФинал1:10.17 1:36.83 1:14.45 1:40.39 1:21.55 1:10.171:24.28
Пираминкс шооФинал12.64 23.81 22.82 18.83 18.6712.6420.11
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах