Zonhoven Open 2013

Монголын Шооны Холбооны тамирчин Э.Золбоогийн тус тэмцээнд гаргасан амжилт.
Огноо: 3/02/2013 - 3/03/2013
Хаана: Гадаад - Zonhoven, Belgium

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 16.75 20.83 23.7825.5919.3419.3816.75

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 20.55 21.89 22.0620.5522.4332.2821.19

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 21.18 23.19 25.6522.6321.3021.1834.11

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 1:54.65 1:57.941:54.65

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 6.94 9.52 11.448.978.1506.9413.27

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 3.40 10.24 9.1303.4011.1910.5011.09