Speed Cubers – 1 /9-14/

Тэмцээний 9-10 насны ангилалд 2 тамирчин бүртгүүлсэн тул комиссийн шийдвэрээр дээд нас буюу 11-14 насны ангилалд нэгтгэлээ. Учир нь тухайн төрөлд хамгийн багадаа 4 тамирчин оролцож өрсөлдөх ёстой. Энэ насны ангилалд нийт 11 тамирчин шооны 4 төрлөөр өрсөлдөнө.
Огноо: 10/24/2015 - 10/24/2015
Хаана: Улаанбаатар - Монгол Япон төвд

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 16.42 17.79 16.5321.4716.4218.5418.29

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 О.Оргил Улаанбаатар 1:05.93 1:12.57 1:17.461:14.331:5.93

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 5.40 6.10 8.285.475.406.266.57

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 9.90 14.37 12.9820.389.9012.9817.14

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 16.42 17.79 16.5321.4716.4218.5418.29
2 Б.Отгонбаяр Улаанбаатар 18.82 19.81 20.4319.4219.5926.1618.82
3 О.Оргил Улаанбаатар 14.98 19.91 14.9819.9719.8719.8921.58

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 О.Оргил Улаанбаатар 1:05.93 1:12.57 1:17.461:14.331:5.93
2 А.Алтанбагана Улаанбаатар 1:16.70 1:20.58 1:16.701:19.521:25.53
3 О.Эрдэнэбаяр Улаанбаатар 1:24.98 1:36.58 1:24.981:32.101:52.66

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 5.40 6.10 8.285.475.406.266.57
2 О.Оргил Улаанбаатар 4.37 6.53 6.397.495.724.378.14
3 Б.Отгонбаяр Улаанбаатар 3.33 6.91 6.6613.117.683.336.38

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 9.90 14.37 12.9820.389.9012.9817.14
2 О.Эрдэнэбаяр Улаанбаатар 9.09 15.04 21.0011.929.0912.1921.20
3 О.Оргил Улаанбаатар 10.79 15.10 10.7926.4414.2117.9913.09

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 16.42 17.79 16.5321.4716.4218.5418.29
1 Б.Отгонбаяр Улаанбаатар 18.82 19.81 20.4319.4219.5926.1618.82
1 О.Оргил Улаанбаатар 14.98 19.91 14.9819.9719.8719.8921.58
1 У.Дөлгөөн Улаанбаатар 20.18 23.22 DNF20.9620.1825.0123.68
1 О.Эрдэнэбаяр Улаанбаатар 23.83 24.84 26.3723.8324.9124.7224.89
1 Б.Эрхэмбилэг Улаанбаатар 21.65 27.48 29.3928.4229.3521.6524.67
1 Н.Мөнх-Эрдэнэ Улаанбаатар 24.41 27.82 29.5824.4127.5630.2126.33
1 Г.Батгэрэл Улаанбаатар 23.52 28.30 23.5237.4431.8226.1226.95
1 Э.Баярсайхан Сэлэнгэ 36.09 40.68 52.4136.0937.1843.1441.72
1 Б.Бат-Эрдэнэ Улаанбаатар 44.09 52.32 56.0244.0956.3659.8244.59

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 О.Оргил Улаанбаатар 1:05.93 1:12.57 1:17.461:14.331:5.93
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 1:16.70 1:20.58 1:16.701:19.521:25.53
1 О.Эрдэнэбаяр Улаанбаатар 1:24.98 1:36.58 1:24.981:32.101:52.66
1 Б.Эрхэмбилэг Улаанбаатар 1:58.90 2:15.42 1:58.902:16.642:30.71

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 5.40 6.10 8.285.475.406.266.57
1 О.Оргил Улаанбаатар 4.37 6.53 6.397.495.724.378.14
1 Б.Отгонбаяр Улаанбаатар 3.33 6.91 6.6613.117.683.336.38
1 О.Эрдэнэбаяр Улаанбаатар 5.75 8.71 5.759.138.628.3715.29
1 Г.Батгэрэл Улаанбаатар 6.97 9.33 14.268.619.599.786.97
1 Б.Эрхэмбилэг Улаанбаатар 6.34 9.75 12.4210.526.3410.757.99
1 Н.Мөнх-Эрдэнэ Улаанбаатар 8.01 9.92 13.099.698.0110.639.44
1 У.Дөлгөөн Улаанбаатар 8.09 10.84 10.6310.9712.6010.928.09
1 Э.Баярсайхан Сэлэнгэ 11.36 43.96 43.9711.3616.7171.20DNF

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 9.90 14.37 12.9820.389.9012.9817.14
1 О.Эрдэнэбаяр Улаанбаатар 9.09 15.04 21.0011.929.0912.1921.20
1 О.Оргил Улаанбаатар 10.79 15.10 10.7926.4414.2117.9913.09
1 Н.Мөнх-Эрдэнэ Улаанбаатар 13.09 18.26 18.6720.1016.0113.09DNF
1 Ш.Мөнхдэлгэр Улаанбаатар 19.01 33.26 56.4540.9336.5422.3219.01