Open Cube Project 2015

Монголын Шооны Холбооны тамирчин аав хүү хоёр болох Л.Эрэлхэгбаатар, Э.Золбоо нарын тус тэмцээнд гаргасан амжилтуудыг та бүхэнд хүргэж байна.
Огноо: 4/11/2015 - 4/12/2015
Хаана: Гадаад - Santes, France

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 11.83 15.20 12.9711.8316.0816.5620.27
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 20.36 24.35 20.3632.5924.5120.9727.58

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 10.56 12.07 12.1912.6612.9311.3610.56
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 18.21 21.66 23.5322.3819.0618.2125.41

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 10.72 12.71 10.7214.9111.8311.4020.08

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 37.44 47.96 56.1156.7542.9437.4444.84
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:20.58 1:26.72 1:27.051:30.271:22.831:20.581:40.20

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 42.59 48.09 47.5351.1852.0942.5945.55

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 47.97 53.33 55.6859.4747.9751.5852.72

5x5 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 1:52.47 2:05.84 2:04.802:13.771:52.472:40.811:58.96
1 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 3:41.30 DNF3:41.30

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 3.81 4.46 05.0904.1104.3103.8104.96
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 6.16 6.91 06.5707.3008.6606.1606.86

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 3.65 3.94 03.6505.3804.3603.6503.81
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 7.06 8.65 07.0618.0508.4607.2710.22

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 3.80 4.77 04.3607.2203.8005.0304.91

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 9.41 11.99 11.0025.1314.0609.4110.90
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 13.63 17.35 23.2814.2820.6117.1513.63

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 35.81 1:03.46 35.811:15.9355.021:10.081:05.28
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 59.00 1:05.92 DNF1:08.521:06.1959.001:03.06

3x3 шоо - Харахгүй

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 6:52.49 DNF DNFDNF6:52.49