Open Cube Project 2014

Монголын Шооны Холбооны тамирчин аав хүү хоёр болох Л.Эрэлхэгбаатар, Э.Золбоо нарын тус тэмцээнд гаргасан амжилтуудыг та бүхэнд хүргэж байна.
Огноо: 4/12/2014 - 4/12/2014
Хаана: Гадаад - Santes, France

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 12.21 14.05 12.4712.2113.6116.0816.91
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 29.96 34.97 32.0634.4329.9638.6838.41

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 11.71 13.82 15.8114.9713.6512.8311.71

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 12.16 13.12 18.3314.4712.5012.4012.16

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 41.30 49.87 50.8849.2841.3053.3049.46
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:31.61 1:36.18 1:37.251:31.611:37.311:33.972:10.91

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 44.61 51.48 51.6651.7544.6151.0252.19

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 42.93 46.52 DNF51.0343.4145.1142.93

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 3.34 4.11 04.3603.3405.6804.0903.88
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 8.63 11.17 08.6310.2812.9010.3314.63

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 3.98 5.11 05.2505.2504.8413.6303.98
1 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 6.53 10.52 06.5309.0612.0610.4415.23

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 37.16 45.21 37.1646.0345.3148.2144.30