Minx Open 2014

Монголын Шооны Холбооны тамирчин аав хүү хоёр болох Л.Эрэлхэгбаатар, Э.Золбоо нарын тус тэмцээнд гаргасан амжилтуудыг та бүхэнд хүргэж байна.
Огноо: 2/22/2014 - 2/23/2014
Хаана: Гадаад - Namur, Belgium

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 12.65 14.67 13.8816.6819.9313.4412.65
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 28.97 30.21 42.4731.6628.9729.9429.02

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 11.96 14.08 15.3112.8016.1914.1311.96
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 31.25 33.17 36.8333.5533.0331.2532.93

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 11.66 14.96 11.6615.9414.8614.0816.78

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 45.94 51.03 54.6852.2845.9454.6146.21
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:27.36 1:27.361:44.97

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 52.03 53.08 52.0357.1852.0653.7253.47
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:24.80 1:33.70 1:24.801:33.00DNF1:30.501:35.72

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 43.43 53.75 57.581:01.1952.2843.4351.38

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 8.61 11.85 09.5513.1612.8308.6113.25
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 12.55 14.01 12.5512.8416.0313.1618.06

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 6.59 12.58 14.0614.0306.5911.5912.13
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 11.41 15.48 17.6815.6611.4115.3415.43

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 9.19 10.59 14.7709.8609.4609.1912.44