“Master Cubers” – Summer

150006 дугаартай МШХ ны гишүүн Отгонбаяр овогтой Оргил 2015 оны 4сарын 27 ны өдөр 5-р зэрэг горилж шалгаруулалтанд оролцсон ч 4x4 шоог 2:33секундэд дундажлаж 5-р зэргийн болзолыг хангаж чадаагүй. Харин 2015 оны 06.22 ны өдөр дахин шалгаруулалтад оролцон 4x4 шоог 1:40.61 секундэд , 3x3 шоог 28,84секунд, 2x2 шоог 10,25 секундэд тус тус дундажлан 5-р зэргийн болзол хангалаа. О.Оргилын 4x4 шоог эвлүүлсэн үзүүлэлт тус бүр: 1:39.73| 1:36.72| 1:45.39| 1:46.10| 1:30.96| Дундаж:1:40.61 Дээд: 1:30.96
Огноо: 6/22/2015 - 6/22/2015
Хаана: Улаанбаатар - Монголын Шооны Холбооны төв байр.

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 11.90 13.19 13.90 13.08912.6611.9013.810

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 54.14 59.74 55.591:12.49 59.521:04.1054.14

5x5 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 1:56.14 2:13.90 2:21.282:22.021:56.141:58.392:25.70

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 4.20 5.28 05.22 05.3705.2604.2007.14

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 7.74 11.12 07.7418.3414.0910.0109.26

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 24.21 27.36 26.8637.7824.9630.2524.21

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 11.90 13.19 13.90 13.08912.6611.9013.810
2 Н.Сэргэлэнбат Дархан-Уул 19.77 21.10 21.92219.774 21.00921.93420.373
3 Ж.Бегарыс Улаанбаатар 18.14 21.63 22.6621.5523.3820.6918.14

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 54.14 59.74 55.591:12.49 59.521:04.1054.14
2 Н.Сэргэлэнбат Дархан-Уул 1:32.57 1:36.10 1:32.5731:35.0601:37.0581:40.1301:35.913
3 О.Оргил Улаанбаатар 1:30.96 1:40.61 1:39.731:36.721:45.391:46.101:30.96

5x5 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 1:56.14 2:13.90 2:21.282:22.021:56.141:58.392:25.70

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 4.20 5.28 05.22 05.3705.2604.2007.14
2 Н.Сэргэлэнбат Дархан-Уул 7.57 10.23 9.8689.8787.57410.95713.938
3 О.Оргил Улаанбаатар 6.75 10.26 15.1006.7509.9911.3109.47

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 7.74 11.12 07.7418.3414.0910.0109.26

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 24.21 27.36 26.8637.7824.9630.2524.21

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 11.90 13.19 13.90 13.08912.6611.9013.810
1 Н.Сэргэлэнбат Дархан-Уул 19.77 21.10 21.92219.774 21.00921.93420.373
1 Ж.Бегарыс Улаанбаатар 18.14 21.63 22.6621.5523.3820.6918.14
1 О.Оргил Улаанбаатар 26.44 28.84 36.2626.4430.1527.5328.84

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 54.14 59.74 55.591:12.49 59.521:04.1054.14
1 Н.Сэргэлэнбат Дархан-Уул 1:32.57 1:36.10 1:32.5731:35.0601:37.0581:40.1301:35.913
1 О.Оргил Улаанбаатар 1:30.96 1:40.61 1:39.731:36.721:45.391:46.101:30.96
1 Ж.Бегарыс Улаанбаатар 1:33.70 1:43.90 2:00.321:41.991:36.921:50.371:33.07

5x5 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 1:56.14 2:13.90 2:21.282:22.021:56.141:58.392:25.70

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 4.20 5.28 05.22 05.3705.2604.2007.14
1 Н.Сэргэлэнбат Дархан-Уул 7.57 10.23 9.8689.8787.57410.95713.938
1 О.Оргил Улаанбаатар 6.75 10.26 15.1006.7509.9911.3109.47
1 Ж.Бегарыс Улаанбаатар 10.26 10.78 10.9217.8310.2610.7710.66

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 7.74 11.12 07.7418.3414.0910.0109.26

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Б.Есүхэй Улаанбаатар 24.21 27.36 26.8637.7824.9630.2524.21