“Master Cubers” – Spring

Г.Билгүүн МШХ-ны 8-р зэргийн болзол хангалаа.
Огноо: 4/30/2015 - 4/30/2015
Хаана: Улаанбаатар - Монголын Шооны Холбооны төв байр

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 10.15 11.47 10.8811.4210.1512.2412.10

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 45.70 50.60 45.7048.4555.3151.7051.66

5x5 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 1:40.33 1:47.38 1:40.361:51.501:40.331:50.281:52.87

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 4.76 5.21 05.73 07.38 04.98 04.76 04.92

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Ариунболд Улаанбаатар 10.09 11.93 14.67 11.04 13.51 11.25 10.09

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 21.25 23.31 23.3325.8621.2521.8424.75

3x3 шоо - Харахгүй

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 3:05.76 DNF 3:05.76DNFDNF

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 10.15 11.47 10.8811.4210.1512.2412.10
2 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 13.13 14.99 16.45 14.19 14.33 17.36 13.13
3 Б.Догсом Улаанбаатар 15.70 16.56 17.1818.3616.7715.7415.70

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 45.70 50.60 45.7048.4555.3151.7051.66
2 Б.Догсом Улаанбаатар 54.91 1:06.50 54.911:04.601:07.911:06.991:09.36
3 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 57.91 1:07.31 1:11.94 1:08.61 57.91 1:09.38 1:03.95

5x5 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 1:40.33 1:47.38 1:40.361:51.501:40.331:50.281:52.87
2 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 1:37.83 1:47.97 2:02 1:37.83 1:49.23 1:50.23 1:44.44
3 Б.Догсом Улаанбаатар 2:24.23 2:31.31 2:24.232:36.182:40.192:29.932:27.82

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 4.76 5.21 05.73 07.38 04.98 04.76 04.92
2 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 4.27 5.41 04.2706.3905.4604.8205.96
3 Б.Догсом Улаанбаатар 4.27 6.44 06.1504.2709.3604.8208.34

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Б.Ариунболд Улаанбаатар 10.09 11.93 14.67 11.04 13.51 11.25 10.09
2 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 10.84 13.28 10.8411.7514.2613.8319.22
3 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 8.68 13.77 14.70 14.46 12.16 21.24 08.68

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 21.25 23.31 23.3325.8621.2521.8424.75
2 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 32.79 38.61 43.69 49.84 37.81 32.7934.32

3x3 шоо - Харахгүй

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 3:05.76 DNF 3:05.76DNFDNF

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 10.15 11.47 10.8811.4210.1512.2412.10
1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 13.13 14.99 16.45 14.19 14.33 17.36 13.13
1 Б.Догсом Улаанбаатар 15.70 16.56 17.1818.3616.7715.7415.70
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 14.73 19.37 30.03 21.09 14.73 18.71 18.32
1 Б.Ариунболд Улаанбаатар 17.75 22.30 24.48 24.23 17.75 19.56 23.10
1 О.Оргил Улаанбаатар 26.44 28.85 36.2626.4430.1527.5528.84
1 Э.Анхбаяр Улаанбаатар 34.76 40.98 43.1736.0434.7645.0243.74
1 Б.Сумьябазар Улаанбаатар 34.67 42.20 34.67 49.73 1:03.59 41.3435.53
1 М.Насанбаяр Улаанбаатар 54.60 56.93 56.7054.6055.9058.191:05.11
1 Г.Тэмүүлэн Улаанбаатар 1:08.44 1:21.74 1:28.60 1:08.44 1:21.72 1:14.89 1:36.70
1 Г.Билгүүн Улаанбаатар 1:03.22 1:31.50 1:23.31 DNF 1:03.22 1:41.06 1:28.77

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 45.70 50.60 45.7048.4555.3151.7051.66
1 Б.Догсом Улаанбаатар 54.91 1:06.50 54.911:04.601:07.911:06.991:09.36
1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 57.91 1:07.31 1:11.94 1:08.61 57.91 1:09.38 1:03.95
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 1:10.17 1:24.28 1:10.17 1:36.83 1:14.45 1:40.39 1:21.55
1 Б.Ариунболд Улаанбаатар 1:22.59 1:28.79 1:30.22 1:30.43 1:25.71 1:39.89 1:22.59

5x5 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 1:40.33 1:47.38 1:40.361:51.501:40.331:50.281:52.87
1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 1:37.83 1:47.97 2:02 1:37.83 1:49.23 1:50.23 1:44.44
1 Б.Догсом Улаанбаатар 2:24.23 2:31.31 2:24.232:36.182:40.192:29.932:27.82

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 4.76 5.21 05.73 07.38 04.98 04.76 04.92
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 4.27 5.41 04.2706.3905.4604.8205.96
1 Б.Догсом Улаанбаатар 4.27 6.44 06.1504.2709.3604.8208.34
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 5.31 7.87 07.69 05.31 06.53 11.55 09.39
1 Б.Ариунболд Улаанбаатар 5.06 8.31 05.06 09.49 08.88 06.56 09.56
1 О.Оргил Улаанбаатар 6.75 10.26 15.1006.7509.9911.31 09.47
1 Б.Сумьябазар Улаанбаатар 11.34 13.53 12.63 12.38 11.34 DNF 15.59
1 Э.Анхбаяр Улаанбаатар 10.81 14.87 23.0713.5819.5910.8111.43

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Б.Ариунболд Улаанбаатар 10.09 11.93 14.67 11.04 13.51 11.25 10.09
1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 10.84 13.28 10.8411.7514.2613.8319.22
1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 8.68 13.77 14.70 14.46 12.16 21.24 08.68
1 Б.Догсом Улаанбаатар 7.62 18.22 16.9607.6222.6728.7615.02
1 А.Алтанбагана Улаанбаатар 12.64 20.11 12.64 23.81 22.82 18.83 18.67

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 21.25 23.31 23.3325.8621.2521.8424.75
1 Ө.Мягмардорж Улаанбаатар 32.79 38.61 43.69 49.84 37.81 32.7934.32

3x3 шоо - Харахгүй

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 У.Төгөлдөр Улаанбаатар 3:05.76 DNF 3:05.76DNFDNF