Hem MariCubik open 2015

Монголын Шооны Холбооны тамирчин аав хүү хоёр болох Л.Эрэлхэгбаатар, Э.Золбоо нарын тус тэмцээнд гаргасан амжилтуудыг та бүхэнд хүргэж байна.
Огноо: 5/31/2015 - 5/31/2015
Хаана: Гадаад - Hem, France

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 10.61 12.36 12.1110.6123.7512.5312.43
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 20.16 20.56 20.1620.1925.3020.7820.71

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 12.28 13.68 13.8313.0514.1612.2824.91
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 17.72 20.15 19.5323.93 23.03 17.8817.72

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 12.33 13.21 13.0012.3313.2716.3413.36

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 44.06 50.08 46.9455.6152.4144.0650.88
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:12.61 1:21.75 1:27.331:28.251:13.361:12.611:24.55

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 46.44 48.73 46.4448.1649.0848.9653.41
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:21.27 1:30.69 1:38.051:36.691:21.271:30.561:24.81

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 44.05 49.75 53.6850.0645.5258.9444.05

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 4.28 5.22 05.69DNF04.2805.274.69
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 5.71 8.45 05.7107.1909.4410.718.72

2-р үе

1 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 5.96 7.87 06.6509.6612.1905.9607.31
2 Э.Золбоо Улаанбаатар 4.11 8.22 04.11DNF15.4404.3304.88

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 45.61 1:14.62 1:35.5945.61DNF1:11.5956.68
1 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:17.78 1:17.781:22.00

3x3 шоо - Харахгүй

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 4:25.21 DNF4:25.21