HEM MariCubik Open 2013

Монголын Шооны Холбооны тамирчин Э.Золбоогийн тус тэмцээнд гаргасан амжилт.
Огноо: 5/19/2013 - 5/19/2013
Хаана: Гадаад - Hem, France

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 13.80 17.92 18.6120.7716.7813.8018.36

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 14.34 17.90 16.6919.9020.9614.3417.11

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 13.77 16.86 20.7716.1116.8817.5913.77

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 1:23.28 1:30.46 1:23.281:26.411:44.431:34.131:30.83

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 1:17.81 1:36.88 1:43.061:17.811:35.301:32.271:45.71

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 5.55 7.04 06.9005.5508.5806.7707.46

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 6.18 7.47 06.4706.1807.2709.5308.68

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 43.83 56.78 43.8351.9159.1659.281:11.38