Hasselt Open 2013

Монголын Шооны Холбооны тамирчин аав хүү хоёр болох Л.Эрэлхэгбаатар, Э.Золбоо нарын тус тэмцээнд гаргасан амжилтуудыг та бүхэнд хүргэж байна.
Огноо: 11/02/2013 - 11/03/2013
Хаана: Гадаад - Hasselt, Belgium

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 11.90 14.07 15.8013.4714.2811.9014.47
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 30.28 37.70 37.6339.0939.5936.3830.28

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 12.08 13.86 13.6112.0815.1317.0912.84

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 12.22 13.76 18.1613.2212.2213.4714.58

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 47.47 55.62 54.6347.471:10.1556.6855.55
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 1:57.40 1:57.402:11.43

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 50.11 58.18 54.0957.061:03.4050.111:03.90

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 53.63 55.33 54.0353.6356.8856.6855.27

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 3.01 5.09 06.2703.0105.3605.5904.31

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 4.21 6.04 04.2107.5507.2804.8306.00

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 4.02 6.90 06.9606.0209.7104.0207.72

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 7.36 9.79 10.2110.6311.7707.3608.53
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 8.81 11.40 12.2712.9123.368.819.01

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 8.33 10.37 08.7808.3312.1812.6610.15
2 Л.Эрэлхэгбаатар Улаанбаатар 16.38 22.92 27.4325.0520.0523.6616.38

Финал

2 Э.Золбоо Улаанбаатар 8.81 12.39 13.4608.8109.9014.7213.80

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 39.31 55.04 39.3157.3856.6653.8454.61