Eindhoven Spring 2013

Монголын Шооны Холбооны тамирчин Э.Золбоогийн тус тэмцээнд гаргасан амжилт.
Огноо: 6/01/2013 - 6/02/2013
Хаана: Гадаад - Eindhoven, Netherlands

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 18.28 19.86 20.6818.2818.7220.1923.53

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 15.18 17.85 16.1818.3619.0015.1819.55

4x4 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 1:20.36 1:33.60 1:25.841:22.381:20.361:50.972:11.90

2-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 1:09.30 1:20.80 1:22.881:40.881:25.521:09.031:14.00

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 6.83 8.84 07.5909.4006.8309.5210.15

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 6.65 6.82 07.2206.7806.7506.6506.94

Пираминкс шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

1-р үе

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 9.08 14.46 16.4015.1117.0911.8609.08

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 9.72 12.54 13.889.7210.0913.6514.90

3x3 шоо - Нэг гар

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Э.Золбоо Улаанбаатар 48.61 53.92 1:20.8856.1948.6151.7853.80