Speed Cubers – 1 /under 8/

Тус тэмцээний 8-аас доош насны ангилалд нийт 12 тамирчин бүртгүүлсэнээс 3х3х3 шооны төрөлд 12 тамирчин, 2х2х2 шооны төрөлд 11 тамирчин өрсөлдөх юм. Төрөл тус бүрд эхний 3 байр шалгаруулна.
Огноо: 10/24/2015 - 10/24/2015
Хаана: Улаанбаатар - Монгол Япон төвд

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Ш.Мөнхдэлгэр Улаанбаатар 48.82 55.58 58.3259.6048.82

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Ш.Мөнхдэлгэр Улаанбаатар 9.16 16.65 9.1624.3416.46

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Ш.Мөнхдэлгэр Улаанбаатар 48.82 55.58 58.3259.6048.82
2 Б.Тэмүүлэн Улаанбаатар 1:04.35 1:09.24 1:4.351:6.431:16.95
3 М.Ганбаатар Улаанбаатар 1:00.26 1:20.87 1:19.621:0.261:42.72

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт
1 Ш.Мөнхдэлгэр Улаанбаатар 9.16 16.65 9.1624.3416.46
2 И.Мөнхтамир Улаанбаатар 34.45 38.33 34.4541.8738.68
3 Ц.Энэрэл Улаанбаатар 34.75 38.63 34.7536.1844.96

3x3 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Ш.Мөнхдэлгэр Улаанбаатар 48.82 55.58 58.3259.6048.82
1 Б.Тэмүүлэн Улаанбаатар 1:04.35 1:09.24 1:4.351:6.431:16.95
1 М.Ганбаатар Улаанбаатар 1:00.26 1:20.87 1:19.621:0.261:42.72
1 Б.Тэмүгэ Улаанбаатар 1:12.20 1:22.29 1:23.411:12.201:31.27
1 О.Чинхүслэн Улаанбаатар 1:13.80 1:23.96 1:32.871:13.801:25.20
1 А.Мөнхтөр Улаанбаатар 1:12.59 1:24.42 1:12.591:44.041:16.62
1 И.Мөнхтамир Улаанбаатар 1:11.91 1:43.55 1:11.911:31.862:26.87
1 Ц.Энэрэл Улаанбаатар 1:44.38 1:57.21 2:15.171:44.381:52.09
1 А.Баттулга Улаанбаатар 1:59.24 2:05.55 1:59.242:11.752:05.67
1 С.Дөлгөөн Улаанбаатар 2:00.39 2:15.61 2:11.082:0.392:35.37
1 Н.Билгүүнтамир Улаанбаатар 2:02.32 2:2.992:2.32
1 К.Анударь Улаанбаатар 0.00 DNF DNFDNFDNF
1 .Тэлмэн Улаанбаатар 0.00 DNF DNFDNFDNF

2x2 шоо

Овог нэр Харъяалал Дээд Дундаж Үзүүлэлт

Финал

1 Ш.Мөнхдэлгэр Улаанбаатар 9.16 16.65 9.1624.3416.46
1 И.Мөнхтамир Улаанбаатар 34.45 38.33 34.4541.8738.68
1 Ц.Энэрэл Улаанбаатар 34.75 38.63 34.7536.1844.96
1 С.Дөлгөөн Улаанбаатар 35.46 50.99 1:0.2835.4657.22
1 М.Ганбаатар Улаанбаатар 52.55 2:6.0452.55