Б. Есүхэй МШХ-ны 2-р зэргийн болзол хангалаа

Ser3 Б. Есүхэй МШХ-ны 2-р зэргийн болзол хангалаа. Тэрээр бие дааж хичээлсэн нь түүнийг ямар чадварлаг тамирчин болохыг доорх үзүүлэлт тус  бүрээс  харж болохнээ.

3×3 шоо- 13.90| 13.089| 12.66|11.90|13.810

2×2 шоо- 05.22| 05.37| 05.26| 04.20| 07.17

4×4 шоо- 55.59| 1:12.49| 59.52| 1:04.10| 54.14

5×5 шоо- 2:21.28| 2:22.02| 1:56.14| 1:58.39| 2:25.70

пираминкс-07.74| 18.34| 14.09| 10.01| 09.26

нэг гар – 26.86| 37.78| 24.96| 30.25| 24.21

Share Button